foto-links

raamdom-gr

Zomerdienst

Datum/Tijd
zo 25-08-2019 / 11:00 - 12:15


Osip en Nadjezjda Mandelstam

In de nacht van dertien op veertien mei 1943 valt de Russische geheime dienst het appartement van Osip en Nadjezjda Mandelstam binnen. Aanleiding is een hekeldicht dat Osip op Stalin heeft geschreven en dat hij in beperkte kring heeft voorgelezen, niet wetende dat zich onder de toehoorders een collaborateur bevond. De nacht is een opmaat naar een van de moeilijkste perioden in het leven van het echtpaar, maar tegelijkertijd een van de productiefste voor de dichter; deze grote Russische poëet die zonder Nadjezejda in de vergetelheid zou zijn geraakt. Het verhaal van een leven, het verhaal van een liefde.

Commentaar: Colet van der Ven

Iedere zondag om 11 uur is er een viering  met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst (niet in de zomermaanden), eens in de 2 weken crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.

 

Extra collecte t.b.v. uitbreiding kinderdagverblijf in Malawi

Wij willen vandaag uw steun vragen voor een nieuw project in Malawi, een van de armste landen in Afrika. Het gaat om:

-de bouw van een  educatief kinderdagverlijf- een 5e in de regio-,

-en voor een door het ministerie erkende opleiding van 10 leidsters voor deze 5 kinderdagverblijven.

Wij zijn van de stichting Quality Centre en werken samen met de Window of Hope Foundation in Mangochi district in Malawi, zuid oost Afrika. Deze stichting richt zich vooral op onderwijs en gezondheidszorg. Zij doen dit onder andere door het bouwen van centra waarin kinderen van 1-6 jaar opgevangen worden en voorbereid op de lagere school.

We zijn hier eerder geweest om uw steun te vragen voor deze kinderen. Met de opbrengst van de collecte in 2015 zijn 4 kinderdagverblijven voorzien van speelgoed en inventaris. Op verzoek van mensen in het dorp waar we een landbouwproject ondersteunen willen we daar een 5e kinderdagverblijf laten bouwen.

Met uw hulp willen we deze plannen gaan uitvoeren komend jaar. Wilde Ganzen heeft het voorgestelde project geaccepteerd en zal het bedrag dat wij inzamelen met 50% aanvullen.

Namens de kinderen en de op te leiden leidsters willen we u hartelijk danken voor uw bijdragen.

Het bankrekeningnummer is NL10 INGB 0004 2568 79 t.n.v. Stichting Quality Centre onder vermelding van”gift Malawi” Website:  www.qcnetwerk.nl