foto-links

raamdom-gr

Kerkdienst in de serie: Worden als een kind

Datum/Tijd
zo 19-05-2019 / 11:00 - 12:15


Jezus in de tempel: Lezing Lucas 2: 22-52

Overweging door Arjan Broers

Is het een wonder dat die kleine Jezus een arrogant kereltje werd? Twaalf jaar oud, een dorpsjongen uit Galilea, die rustig dagenlang in de tempel van Jeruzalem met oude wijzen blijft praten?

Twaalf jaar is ook een leeftijd waarop je in ieder geval jezelf serieus begint te nemen. En dingen snapt die je vergeten bent als je oud en wijs bent geworden.
Arjan Broers woont samen met een bijna-twaalfjarige en ging bij hem te rade voor zijn toespraak. ‘Een kind is onschuldig’, zegt hij. ‘Letterlijk: innocent, niet verwond. Of moet ik zeggen: nog niet verwond?’

Iedere zondag om 11 uur is er een viering  met koor*, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst, eens in de 2 weken crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.

 

*vanaf 1/1/2019 heeft het koor eens per maand vrij. Deze ‘koorloze zondagen’ worden verschillend ingevuld. Zie: dit bericht voor meer informatie.