foto-links

raamdom-gr

Kerkdienst in de serie: Bewegen en bewogen worden: De angst geen ruimte geven (en extra collecte)

Datum/Tijd
zo 17-03-2019 / 11:00 - 12:15


Als je de berichten over klimaatverandering en geweldsdreiging toelaat in je binnenste, kun je verlamd raken van schrik. Dat kan betekenen dat je je terugtrekt in je eigen comfortzone, dat je cynisch wordt en de hoop op verandering opgeeft. Dan laat je je niet meer raken en in beweging brengen. De profeten van het bijbelse Israël hadden hiertegen een tegengif: ‘de vreze des Heren’, traditioneel uitgedrukt; beter misschien: het ontzag voor de Eeuwige.

De profeet Jesaja zegt: vrees niet wat men vreest, heb liever ontzag (‘vrees’) voor de Eeuwige! Dat is niet een gemakkelijke weg, dat vraagt om innerlijke wijsheid en onderricht (in de bijbel ‘Torah’ geheten), om confrontatie en omstreden keuzes. Maar je begeeft je daarmee wel op de weg van de verwachting en de hoop. Al die woorden klinken in het bijbelgedeelte dat we op deze zondag zullen horen.

Lezing: Jesaja 8: 11-18.   Overweging door Harry Pals, oud-predikant van de EUG-Janskerk in Utrecht

 
In deze dienst is er een extra collecte tbv de Stichting Madat Nepal.

Madat Nepal financiert al circa 28 jaar kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in Nepal. 
In 2012 is de stichting gestart met de opvang van meervoudig gehandicapte kinderen. Deze werden tot dan toe onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen. Nu staat er – onder meer dankzij Stichting Wilde Ganzen – een dagcentrum in Bhaktapur. Het centrum draait volledig op donaties. 

De collecte van vandaag gaat om een specifiek project voor de moeders van deze kinderen. De omgeving ziet het krijgen van een gehandicapt kind vaak als een straf van de goden. De meeste vrouwen zijn door hun man in de steek gelaten en staan er in de zorg voor hun gehandicapte kind alleen voor. Zij behoren tot de armste laag van de bevolking.

De wens van Madat Nepal is om in 2019 twee vierdaagse trainingen te geven aan ongeveer 45 moeders. De eerste training gaat over hygiene en gezondheid. Kennis daarvan laat nog te wensen over. Een bijkomend doel is dat moeders goed voor zichzelf leren zorgen. Gebeurt er iets met de moeder, dan is het probleem voor het kind alleen nog maar groter. 
De tweede training heeft betrekking op het vergroten van de vaardigheden van de kinderen. De moeders leren in een-op-een-situaties hun kind te begeleiden; door het werken met klei, textiel en papier wordt hun motorische ontwikkeling gestimuleerd. Zo leren zij bijvoorbeeld werken met twee handen, waar ze nu vaak maar een hand gebruiken.

Met uw bijdrage hopen we deze kinderen en hun moeders een steun in de rug te zijn. 
Bankrekening: NL11 INGB 0000 0347 42 t.n.v. Stichting Madat Nepal, website: www.madatnepal.nl
 
Iedere zondag om 11 uur is er een viering  met koor*, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst, eens in de 2 weken crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.Zodra de webredactie meer informatie heeft ontvangen vindt u dat op deze plek.

*vanaf 1/1/2019 heeft het koor eens per maand vrij. Deze zondagen ‘koorloze zondagen’ worden verschillend ingevuld. Zie: dit bericht voor meer informatie.