foto-links

raamdom-gr

Kerk: Houd ons staande in de beproeving en verlos ons van het kwaad

Datum/Tijd
zo 24-02-2019 / 11:00 - 12:15


Tenslotte bidden we om verlossing van het kwaad in allerlei vorm: het kwaad waartoe wij ons laten verleiden of dat we zelf veroorzaken; het kwaad dat ons overkomt, in geweld van mens of natuur, of in een ziekte die langzaam insluipt in ons leven. Het kwaad kan ons radeloos maken, vooral als het goede mensen treft en niet oplosbaar is. In ons bidden kunnen we het kwaad evenmin oplossen, maar brengen we het wel in relatie tot God, Ik-zal-er-zijn. We bidden om verlossing in de hoop dat we in onze radeloosheid toch niet reddeloos zijn.
Overweging door Germain Creyghton

Extra collecte tbv de Stichting Sanjuna.

In deze dienst is er een extra collecte. De stichting Sanjuna ondersteunt lokale initiatieven van de bevolking in Guinee Bissau, één van de 10 armste landen in de wereld. We richten ons op projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport en cultuur. Financiering komt via een kleine kring van vaste donateurs en incidentele giften.
De voorzitter van Sanjuna heeft meerdere jaren als arts in Empada gewerkt en bezoekt die plek nu 3x per jaar. Hij spreekt de taal goed en heeft een groot netwerk. Afgelopen jaren ondersteunden we de bouw van 5 scholen, verstrekten beurzen aan basisschool- en lyceumleerlingen en leverden computers plus een zonne-energiesysteem voor het lyceum. Jaarlijks bouwen we 30 betonnen watertanks van 5.000 liter voor schoon drinkwater en sponsoren we sporttoernooien.
De opbrengst van deze collecte willen we besteden aan een jaarlijkse bijscholing voor leerkrachten wegens groot succes in de afgelopen jaren. Dit keer is gevraagd om een 4 daagse bij- en nascholing van alle 50 docenten in de regio Empada. Helaas wordt bij- en nascholing niet van staatswege gefinancierd. Uit de uitgebreide evaluatie, die wij ontvingen van vorig jaar, blijkt dat docenten zelf de bijscholing erg belangrijk vinden.
Wij bevelen dit doel warm aan: zonder scholing geen continuïteit en kwaliteit van het onderwijs.

De bankrekening is: NL88 TRIO 0786 7128 80 t.n.v. Stichting Sanjuna. Website: www.sanjuna.nl

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche (niet in de zomermaanden), brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.