foto-links

raamdom-gr

Kerk: Heilige familie

Datum/Tijd
zo 17-06-2018 / 11:00 - 12:15


Vanouds in de heilige familie, het kerngezin waarin Jezus geboren wordt, voorwerp van bijzondere devotie. Toch is met dit gezin van alles aan de hand, zoals met haast elk gezin in de bijbel. Bestaat de heilige familie eigenlijk wel, kun je je afvragen. En is dat verontrustend of ook troostrijk ?

Lezing: Genesis 16 en Mattheus 2

Overweging: Juut Meijer

Het Dominicuskoor kreeg het verzoek of het Houston Boychoir (USA) op 17 juni in onze dienst kan optreden in het kader van een tour door Nederland. Het is een koor van jongens tussen 8 en 12 jaar, zie (en luister!) http://www.houstonboychoir.org/

Het jongenskoor zingt twee eigen stukken tijdens het intermezzo en brood en wijn, en doet mee met ons koor in de Engelse versies van Wees hier aanwezig en De steppe zal bloeien.

Vandaag brandt de INLIA Kaars in de Dominicus.  INLIA ( Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Opgericht in 1988. Al 30 jaar is deze organisatie dienstverlenend, en dat is een goed moment om dit werk in het licht te zetten. Hiertoe is er een kaarsenestafette vanuit INLIA Groningen het land in gegaan. De grote INLIA-kaars brandde op 13 mei jl in de Keizersgrachtkerk. Waar andere kerken weer kleinere kaarsen konden ontsteken. Twee vertegenwoordigers van de Dominicus waren aanwezig en namen deze kaars mee. Vandaag zal die kaars weer branden. Zo worden verbindingen gelegd tussen gemeenschappen ter aanmoediging van kerken, instellingen, de plaatselijke politiek en vrijwilligers om te blijven werken aan een rechtvaardig bestaan voor vluchtelingen. Zie ook: www.inlia.nl

 

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.