foto-links

raamdom-gr

kerkdienst: Een zomerdans

Datum/Tijd
zo 26-06-2016 / 11:00 - 12:15


Een zomerdans

Op de slotdienst van het jaar, denken we na over een inspirerend ritueel in de mystiek van de Islam : de wervelende dans van de derwisjen rondom hun eigen as, hun eigen hart : daarmee willen deze zich samen vrij dansen van hun ego, van starre ideeën en gewoonten, en open gaan naar een ander leven, een door God geïnspireerd leven. Het roept voor een gemeente als de onze, die een Open Huis wil zijn, de vraag op waar wij ons samen vrij van willen maken – dansen desgewenst –  waar wij als Kerkelijke gemeente de komende jaren opener zouden kunnen worden, naar elkaar toe, naar de samenleving toe.

Lezingen: uit de geschriften van de Iraanse mysticus Rumi, en uit de afscheidsrede in het evangelie van Johannes.

Overweging: Henk Hillenaar

 

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.