foto-links

raamdom-gr

“Tot hiertoe heeft de Levende ons geholpen”: afscheid van Pastor Mirjam Wolthuis

Datum/Tijd
zo 19-06-2016 / 11:00 - 13:00


“Tot hiertoe heeft de Levende ons geholpen”

Er zitten weinig dank- en lofliederen in het muziekrepertoire van de Dominicus, constateerden we in het Liturgisch Team al eerder. Dankbaarheid uiten is immers best lastig, zeker in groepsverband. En aan wie dan? Hier speelt verlegenheid op diverse fronten. En toch loopt het hart soms over van dankbaarheid.

Lezing: 1Samuel 7, 10-12 en Tessalonicenzen 5,18

Overweging: Mirjam Wolthuis

 

Na een dienstverband van bijna twintig jaar heeft Mirjam Wolthuis aangekondigd dat ze op 19 juni haar taak als pastor in de Dominicus zal neerleggen. We zullen haar na zoveel jaren van grote inzet en pastorale zorg zeer gaan missen en hopen op veler aanwezigheid in de viering, waarin Mirjam zelf voor zal gaan.

Na afloop zullen we haar toespreken en het glas heffen. Let op de mededelingen in de orde van dienst of neem contact op met Olga Wagenaar owagenaar39@gmail.com

Mirjam heeft een nieuwe voltijdse baan gevonden als coördinator religieus leven bij Klooster Alverna in Aerdenhout. We betreuren haar vertrek, maar vertrouwen erop dat de  banden met de gemeente zullen blijven.

We gunnen haar deze nieuwe start van harte.

 

 

 

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.