foto-links

raamdom-gr

Vierde dienst in de Veertigdagentijd: VLUCHTEN

Datum/Tijd
zo 06-03-2016 / 11:00 - 12:15


‘Sommige mensen moeten vluchten. Ze zijn in gevaar, en om daarvan weg te komen moeten ze gevaren trotseren. Voor andere mensen, voor mij en misschien ook wel voor u, is het de kunst bij onszelf te blijven. Onze samenleving vereert het vluchtige, en verleidt ons steeds weg van onszelf. Dan is er ook nog Mozes, die moest vluchten juist omdat hij zichzelf had gevonden, en een groep waar hij bij hoorde. Vluchten – en waar kom je dan aan?

Lezing: Exodus 2:11-22

Overweging: Janneke Stegeman (De Nieuwe Liefde)

 

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.