foto-links

raamdom-gr

Onzichtbaar aanwezig in onze aanraking – Henk Hillenaar

Datum/Tijd
zo 18-10-2015 / 11:00 - 12:15


Ons lichaam heeft de tastzin ons ‘gevoel’ als meest fundamentele zintuig: verspreid over het gehele lichaam, met seksualiteit, even mooi als kwetsbaar, als stuwende en scheppende kracht. In die scheppende
kracht, die in alles wat mensen tot stand brengen doorwerkt, mogen we Gods onzichtbare aanwezigheid herkennen, in bewondering en dankbaarheid.
We lezen ‘Liefdesliedjes ‘, geïnspireerd door het Hooglied, van Judith Herzberg.
Overweging : Henk Hillenaar

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.