foto-links

raamdom-gr

Kerk Pinksteren: Wind die scheidt – Wind die verbindt

Datum/Tijd
zo 04-06-2017 / 11:00 - 12:15


Viering met Pinksteren.

Mensen die elkaar nooit begrepen, gaan elkaar verstaan zonder dat ze daarvoor hun eigen taal opgeven. Hoe kan dat? Een gezamenlijkheid ontstaat ondanks verschillen over de grootste kloven heen.

We lezen uit Handelingen 2 en 1 Korinthe 12 en we zingen 2 nieuwe liederen zingen:

‘Lied om Wijsheid’: tekst Gerard Swüste, muziek Thom Jansen

‘Wij zullen, een van ziel, zijn lichaam worden’: tekst Huub Oosterhuis, muziek Arjan van Baest

Tafelgebed: ‘Gij, die uw gemeente bijeenroept, kom over ons met uw geest’

Er is een extra collecte bestemd voor de taallessen die al 20 jaar lang in de pastorie gegeven worden. Informatie zie hier.

Overweging: Juut Meijer

 

Iedere zondag om 11 uur is er een viering met koor, piano én orgel, wisselende sprekers, kindernevendienst en crèche, brood en wijn en, na afloop, koffie en thee. De vieringen in de Dominicus zijn oecumenisch, maatschappijbetrokken en mensgericht. De vieringen duren iets meer dan een uur. Je bent altijd welkom.