foto-links

raamdom-gr

Juut Meijer: Uitnodiging afgewezen

Datum/Tijd
zo 16-02-2014 / 11:00 - 12:00


In de verhalen van Jezus zijn maaltijden een belangrijk beeld voor het koninkrijk. Je samen rond de tafel scharen drukt verbondenheid uit. Je viert gemeenschap. Zo ongeveer is het met het koninkrijk ook, zegt deze parabel. Denk maar aan een koning die een bruiloftsmaal aanricht en ieder is welkom erbij te zijn. Een prachtig beeld. Zo dichtbij kan het zijn. Maar het omgekeerde is bij Matteüs ook waar: wij kunnen het koninkrijk ook op afstand houden en ons er moedwillig vanaf keren. Wie neemt de uitnodiging dan wel aan? Lezing: Matteüs 22,1-14

Tijdens deze dienst worden twee kinderen gedoopt.