foto-links

raamdom-gr

Henk Hillenaar: Liefde (Pinksteren)

Datum/Tijd
zo 19-05-2013 / 11:00 - 12:15


Op Pinksteren, dat we een ‘Grondfeest’ zouden kunnen noemen, vieren we dat de Heilige Geest de oproep tot nieuwe geboorte van Kerstmis en de oproep tot opstanding van Pasen komt bevestigen, helder en waar maken. De Geest die Jezus bezielde wil ook ons bezielen. Dat gebeurt in feite het hele jaar door, maar op Pinksteren vieren we die Geestkracht als geloofsgemeenschap, en klinkt de roep om samen het aanschijn van de aarde te vernieuwen.
De herscheppende gaven van de Geest zijn in feite dezelfde als de gaven die wij de afgelopen weken met onze grondwoorden hebben trachten te benoemen.
Zoals alle grondwoorden die de mensheid, gelovig maar ook ongelovig, kan bedenken, vat de Bijbel de gaven van de Geest vanouds samen in het grote woord ‘liefde’. Over dat grondwoord der grondwoorden zal het vandaag ter afsluiting gaan.