foto-links

raamdom-gr

Henk Hillenaar – Een Joodse mystieke ervaring

Datum/Tijd
zo 12-04-2015 / 11:00 - 12:15


Fragmenten uit dagboeken van Etty Hillesum worden gelezen.

Onze godsdienstige inspiratie als Christenen wordt gedragen door de Joodse Bijbel. Het is daarom zinvol een serie over mystiek ook te beginnen met Joodse mystiek: ditmaal niet met het chassidisme en teksten van Martin Buber maar, veel dichter bij huis, met deze vrijzinnige en zelfs vrijgevochten Amsterdamse, wier grote passie, tot in het concentratiekamp, God was.

Overweging door Henk Hillenaar.