foto-links

raamdom-gr

Halfjaarlijkse Platformbijeenkomst Diaconaat

Datum/Tijd
di 17-05-2016 / 19:30 - 22:00


Op de Platformvergaderingen is iedere geïnteresseerde Dominicusganger van harte welkom, ook zonder voorafgaande aankondiging. We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur en het vindt plaats in de pastorie.

Als eerste punt op de agenda staat de evaluatie van de afgelopen Veertigdagentijd. Ter voorbereiding daarvan zijn er twee documenten, verzorgd door Elisabeth Koot en Ruut Bouwens, de beide coördinatoren van dit jaar.

In de eerste bijlage staat een samenvatting van opmerkingen die naar aanleiding van de diverse activiteiten over het onderwerp vreemdeling – vluchteling – gastvrijheid gemaakt zijn.

In de tweede bijlage gaat het om onze beleving en ons oordeel over een vijftal aspecten van de afgelopen Veertigdagentijd: de  voorbereiding, de activiteiten, de eigen betrokkenheid bij voorbereiding en uitvoering dan wel als deelnemer aan een activiteit, de publiciteit en de digitale kalender.

Op de agenda staan verder de berichten uit het diaconale groepenwerk. Ontwikkelingen en resultaten uit de Amnesty-groep, de Exodusgroep, de Taalgroep Dominicus, de Wereldwinkel, de werkers in De Kloof, de Werkgroep Solidariteit, de Collectencommissie en de Uitgelezen Boekentafel komen aan de orde.

Tenslotte willen we graag meningen uitwisselen over: hoe verder met het thema vreemdeling – vluchteling – gastvrijheid. Er zijn dit jaar verschillende diensten en activiteiten rond dit thema geweest: een Kerstlunch, de Schipholwake, filmavonden, een collecte etc. Hoe nu verder in/vanuit onze gemeente?

Voor hen die nog niet over de genoemde documenten beschikken, is een en ander via een e-mail aan jos.simis@kpnplanet.nl opvraagbaar.