foto-links

raamdom-gr

Germain Creyghton: “Over schuld”

Datum/Tijd
zo 10-03-2013 / 11:00 - 12:15


In psalm 51 klinkt niet zozeer het algemeen besef van zonde door, maar het individueel bewustzijn dat ik iets misdaan heb in relatie tot de ander: “Ik ken mijn wandaden, tegen u alleen heb ik gezondigd”. Dit schuldbesef roept meteen de hartstochtelijke vraag op: “Wees mij genadig, doe mijn daden teniet”. Maar wat wordt hiermee bedoeld? De psalm vraagt niet om vereffening van de schuld, maar nodigt uit om onder ogen te zien wat is misdaan en gemeenschap te herstellen. Het gaat niet om afrekening, maar om verandering en bevrijding door de ander: “Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest”.

Lezing uit psalm 51