foto-links

raamdom-gr

Germain Creyghton: Een vader met twee kinderen

Datum/Tijd
zo 26-01-2014 / 11:00 - 12:00


Als Jezus de vraag krijgt toegeworpen met welke bevoegdheid hij zich in de tempel als leraar opstelt antwoordt hij met een gelijkenis die op het eerste gezicht niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: niet wat we zeggen, maar wat we doen geeft recht van spreken. Toch blijft de vraag open: kunnen we wel zien aan wat of aan wie wij geloof kunnen hechten? Of worden we eerder opgeroepen zelf geloofwaardig te zijn? Lezing: Matteüs 21, 23-32