foto-links

raamdom-gr

Film, inleiding en gesprek ‘in your arms’

Datum/Tijd
vr 31-03-2017 / 19:30 - 21:45


Steeds vaker worden wij gedwongen ons bezig te houden met de moeilijke vragen rond levensbeëindiging. Voor wie ernstig ziek is, of ernstige ziekte dichtbij meemaakt, kan dit zeer aangrijpend en moeilijk zijn. In deze Deense film, die niet alleen over beëindiging van het leven gaat, maar evenzeer over menswaardig sterven, verzorgt een jonge vrouw een ongeneeslijk zieker dertiger, die door zijn ziekte bijna verlamd is en zijn lot niet langer dragen kan. Zij voelt het als haar plicht hem te helpen wanneer hij naar Zwitserland om daar in een kliniek zijn levenseinde te bespoedigen. Een weg die voor de zieke en ook dwarse Niels naar het einde leidt, maar die ook de eenzaamheid doorbreekt van twee mensen die beide van de ander iets verlangen. De film wordt ingeleid en nabesproken.

Begeleiding: Juut Meijer en Gerrit Sepers.

Opgave: Juut Meijer via juutmeijer@gmail.com

Plaats: Grote zaal van de pastorie – aanbellen bij Spuistraat 12

Eigen bijdrage € 5,-