foto-links

raamdom-gr

Extra collecte tbv Wereldhuis

Datum/Tijd
zo 07-04-2019 / 11:15 - 12:00


Extra collecte voor het Wereldhuis – tbv warme maaltijden opvang ongedocumenteerden

Afgelopen maandag hebben 55 ongedocumenteerde mensen, die overdag in het Wereldhuis worden opgevangen, de nacht doorgebracht in de Dominicuskerk. Dit was noodzakelijk omdat de winteropvang is gesloten en de gemeente geen alternatieve opvang voor deze groep kan aanbieden. Onder hen waren 6 vrouwen, 2 minderjarigen, getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel en mensen met medische indicatie met recht op opvang.
De groep heeft deze week in verschillende kerken de nacht doorgebracht om te voorkomen dat deze kwetsbare mensen op straat de nacht moesten doorbrengen.

Komende dinsdag 9 april zal de groep weer in de Dominicus overnachten. Dinsdagavond zullen de politieke partijen en betrokken organisaties in de Dominicus worden uitgenodigd om naar een oplossing voor deze mensen te kijken. Ook worden zij uitgenodigd met ons de nacht in de kerk door te brengen. Na deze dag kan geen slaapplaats voor de nacht door de kerken worden aangeboden.

De Beleidsraad heeft ingestemd vandaag een extra collecte te houden voor het Wereldhuis. Daar wordt geweldig werk gedaan. Wij realiseren ons dat we de verblijfsstatus van deze mensen niet kunnen veranderen en daar is deze actie ook niet op gericht. Wel dringen we aan op een menswaardige opvang. Niemand mag gedwongen worden op straat te slapen. De opbrengst van de collecte is vooral bestemd voor warme maaltijden.

Herman Huijmans, wgDiaconaat (wgdiakonaat@dominicusamsterdam.nl)

Rekno. NL49 INGB 0000 0975 93, tnv Protestantse Diaconie Amsterdam, ovv ‘Het Wereldhuis, tbv warme maaltijden’, info: wereldhuis.org