foto-links

raamdom-gr

Extra collecte: VPSG

Datum/Tijd
zo 10-05-2020 / 11:15 - 11:30


De VPSG is een oecumenische stichting in Noord-Holland met als ondertitel: advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, geloof en zingeving.
Kort gezegd: bij de VPSG kan iedereen terecht die te maken heeft of heeft gehad met kwesties rond seksueel misbruik. In de eerste plaats bieden wij pastorale gesprekken/counseling aan slachtoffers, vrouwen en mannen, meestal volwassenen die het misbruik in hun jeugd hebben meegemaakt. Maar er komen ook mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt in hun relatie of in de kerk of religieuze groep. Verder geven we voorlichting en advies aan predikanten en pastores, kerkelijke vrijwilligers, zoals pastoraatgroepen en aan hulpverleners. Ons specialisme is namelijk de extra verwarring die kan ontstaan als het seksueel geweld verbonden is met geloof/godsdienst.

35 jaar geleden hebben een aantal vrouwen de VPSG opgericht omdat er in de verschillende kerken geen luisterend oor was voor slachtoffers van seksueel geweld. Zij begonnen als vrijwilligsters met luisteren naar de verhalen. Inmiddels ontvangen de vier parttime medewerksters een vergoeding. Voor mensen die bij ons komen is er geen financiële drempel. Wij leven van giften van donateurs en kerken.

Veel informatie over de VPSG is te vinden op onze website www.vpsg.nl 
We hopen dat we opnieuw een beroep op u mogen doen. Bankrekening: NL 81 TRIO 0212 2657 17 t.n.v. VPSG.