foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor taallessen in de Dominicus

Datum/Tijd
zo 24-01-2016 / 11:30 - 11:45


Een keer per maand is er tijdens de viering een bijzondere collecte. Vandaag komt deze ten goede aan de taallessen die Dominicus wekelijks geeft aan vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden. Bankrekening: NL34 TRIO 0197 633 919 t.n.v. Diaconaat Dominicusgemeente o.v.v. taallessen.

Toelichting:

In januari dit jaar zijn we begonnen met 45 leerlingen verdeeld over 6 niveaus. De leerlingen komen binnen via  zes vluchtelingenorganisaties en dit keer ook  van de Afrikaanse ongedocumenteerden “We are here”.

We hebben in taalschool Dominicus  een eigen karakter ontwikkeld.

We hebben twee leerlijnen ontwikkeld: één met nadruk op leren spreken en luisteren zodat ze zich kunnen redden in het Nederlands en een tweede leerlijn met ruimere aandacht voor het lezen en schrijven van correct Nederlands. Elke vier maanden kijken we welke leerlingen een niveau hoger kunnen.

Alle leerlingen en docenten ontmoeten elkaar op vrijdagochtend in de keuken. Daar staat de koffie en thee met krentenbollen klaar. Ook om 11 uur drinken we samen koffie en thee. We mogen gastvrij gebruik maken van de verwarmde ruimten in de pastorie. De leerlingen voelen zich in deze sfeer en op deze plaats veilig.

Door de jaarlijkse financiële bijdrage van deze kerkgemeenschap  kunnen we de lesmaterialen aanschaffen.  De leerlingen, die zelf geen of nauwelijks inkomen hebben, kunnen daardoor hun lessen hier gratis volgen.