foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor taallessen in de Dominicus

Datum/Tijd
zo 04-06-2017 / 11:30 - 11:45


Al 20 jaar geven docenten uit ons midden taalles aan vluchtelingen, asielzoekers die in procedure zijn en ook aan uitgeprocedeerden. Veel van de  laatstgenoemden moeten terug naar het land van herkomst. De realiteit is dat zoiets in veel gevallen onmogelijk kan en dat zoiets humanitair ook niet is te verdedigen.

Onze cursisten horen in hun thuisland niet tot de heersende clan, tot de gewenste godsdienst of levensovertuiging, niet tot de etnische groep die dominant is, zijn in oppositie of kiezen een relatievorm die niet getolereerd wordt.

Onze Taalgroep noem ik graag ons Tweede Open Huis. Ga het maar na: al 20 jaar, op 50 vrijdagen in het jaar met nu tussen 40 à 50 cursisten per keer. Dat is een respectabel aantal.

Onze cursisten komen uit 19 verschillende voornamelijk Afrikaanse en Aziatische landen.

Voor onze lessen is geld nodig. De uitgaven en inkomsten van onze Taalgroep laten de laatste jaren de tendens zien, dat we met de opbrengst van één extra collecte eens in de twee jaar nèt toekunnen. Dat heeft te maken met het feit dat we ons didactische aanbod hebben verbeterd en uitgebreid en hebben toegespitst op de diverse doelgroepen. We geven nu les in zes niveaugroepen. Dat heeft geleid tot een kwalitatief beter aanbod, maar ook tot hogere uitgaven, omdat we de diversiteit van onze leermiddelen daarop hebben aangepast.

Maar het geld is ook nodig voor een kop thee of koffie, een krentenbol of een banaan. Met een lege maag kan je niet leren.

Ook in het komende jaar willen we de kans om deze medemensen onze taal te leren niet voorbij laten gaan.

Omdat geen mens illegaal is.

Bankrekening: Diaconaat Dominicusgemeente NL34 TRIO 0197 6339 19 o.v.v. taallessen