foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor Stichting Waterdragers

Datum/Tijd
zo 01-07-2018 / 11:30 - 11:45


De Stichting Waterdragers is een kleine Nederlandse stichting die humanitaire projecten ondersteunt in Cambodja en Nepal. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat wij lokale initiatieven ondersteunen die tevens uitgevoerd worden door en onder de verantwoordelijkheid vallen van lokale mensen.

De Stichting heeft een ANBI status en probeert haar overheadkosten met succes tot een minimum te beperken. Iedere euro die binnen komt gaat direct door naar een van de projecten.

Graag willen wij u ditmaal ondersteuning vragen voor empowerment van kinderen, vrouwen en gehandicapten in het dorp Syafru in het district Rasuwa in Nepal. Het district en de vijf dorpen die het omvat zijn zwaar getroffen tijdens de aardbeving van april 2015. Ze lagen praktisch in het epicentrum van de beving.De Nepalese Karuna Foundation runt in Syafru (en de vijf andere dorpen) een 5-tal projecten met een integrale aanpak om de mensen in de dorpen naar betere levensomstandigheden te helpen op basis van hun eigen verantwoordelijkheid en kracht.

Zij doen dat onder andere door activiteiten te verrichten op het gebied van gezondheidszorg, verbetering van inkomen, (weer) toegankelijk maken van

onderwijs, kinderen begeleiden naar school en nog veel meer. De lokale bevolking moet daar zelf nadrukkelijk aan bijdragen. Ook betrekken zij,

waar mogelijk de overheid erbij, want uiteindelijk moet die haar verantwoordelijkheid nemen. De Stichting Waterdragers neemt sinds 2016 de kosten voor de zogenaamde ‘social empowerment’ voor haar rekening. Zo wordt onder andere voortvarend gewerkt aan de ongeletterdheid van vrouwen in de gemeenschap en voorlichting onder kinderen met betrekking tot kind-huwelijken. Wij kunnen uw hulp daar goed gebruiken.

Bankrekening: NL68 RABO 0315 2193 43 t.n.v. Stichting Waterdragers o.v.v. Syafru/Nepal

Website: stichtingwaterdragers.nl