foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor stichting Tamsarya, nav. aardbeving in Nepal

Datum/Tijd
zo 03-07-2016 / 11:30 - 11:45


Het eerste project van de stichting Tamsarya  was de start van de Kumarischool/annex weeshuis, in 1995 aan de voet van de Himalaya. De school biedt plaats aan ruim 120 leerlingen en In de loop van de jaren heeft de school 306 kinderen kunnen opvangen en een nieuwe toekomst gegeven.  Behalve de oprichting van de Kumarischool zijn er nog veel andere projecten gestart, o.a. het gezondheidscentrum, de bakkerij, de bouw van scholen in omliggende dorpen, opleiding voor vroedvrouwen, waarvoor we al eens eerder in de Dominicus een collecte hebben kunnen houden,  een begeleid wonen project voor kinderen die de school intussen verlaten hebben,  fruitbomenproject, watervoorzieningen.

Vorig jaar heeft de stichting een nieuwe watervoorziening gekregen. Vaak was er watertekort voor drinkwater, water om te koken, om de kinderen te wassen en de kleding. De bestemming voor deze collecte is bedoeld voor de installatie van wasruimte voor de meisjes apart van de jongens.  De kosten hiervoor worden geschat op 1500 euro Voor dit soort uitgaven is de stichting geheel afhankelijk van bijdragen van buitenaf.

Zoals U weet is Nepal vorig jaar ernstig getroffen door twee aardbevingen. Ook de Kumarischool en andere gebouwen van Tamsarya hebben schade ondervonden.  Samen met de kinderen sliepen de docenten enige tijd buiten totdat de schade enigszins weer hersteld was. De stichting steunt ook een aantal dorpen in  de omgeving van het project en berichtte ons dat 110 families dakloos zijn geworden.

De bijdrage uit de collecte is dan ook van harte welkom.

Bankrekening: NL64 INGB0000 4408 97 t.n.v. Stichting Tamsarya