foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor stichting Paballong

Datum/Tijd
zo 28-08-2016 / 11:30 - 11:45


De stichting Paballong is opgericht om de Paballong Trust in Lesotho te helpen. In Lesotho is de HIV/AIDS besmetting onder de bevolking 20-23%. Omdat er nog steeds veel mensen overlijden, heeft dat grote gevolgen voor de beroepsbevolking. Op de Berea plateau boven de hoofdstad Maseru is een verzorgingscentrum opgericht om de HIV/AIDS patiënten de nodige medische begeleiding en sociale begeleiding te geven. Daar horen de mantelzorgers ook bij. Er worden huisbezoeken afgelegd, patiënten opgehaald die niet zelf kunnen komen en maaltijden verstrekt bij elk bezoek.

Doordat in veel gezinnen de ouders zijn weggevallen, worden de kleine kinderen opgevoed door broer of zuster. In het kinderdagverblijf wordt ook kleding gegeven, maaltijden verschaft en opvoedingsadviezen verstrekt. Voor de schoolkinderen is er een plek waar zij eerst hun huiswerk kunnen maken voor het naar huis gaan.

Het gebouw en het terrein worden duurzaam onderhouden. Er is zonne-energie, windmolens en biogas. Aan de mensen wordt uitgelegd wat gezond eten is en hoe men dat zelf kan telen.

Ieder jaar is er veel aandacht voor World AIDS dag. Er wordt voorlichting gegeven, activiteiten op het terrein georganiseerd en uiteraard eten verstrekt, want door de armoede hebben veel mensen niet voldoende eten.

 

Wij willen graag de mensen van de Paballong Trust, die constant bezig zijn overal sponsoren te vinden, vanuit Nederland helpen door middel van geld. Ook in Lesotho zijn het vrijwilligers, net als wij en er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
De Stichting Paballong HIV/AIDS Care Centre,

www.paballong.nl

Rekeningnummer: NL15 TRIO 0198 5483 89 t.n.v. ST. Pabellong