foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor Stichting Babungo

Datum/Tijd
zo 22-01-2017 / 11:30 - 11:45


Dit project van de Stichting Babungo stelt 275 kinderen, met name ook meisjes, in Babungo en Njinikom in Kameroen in staat kwalitatief goed onderwijs te volgen.

Gebleken is dat veel van de schoolkinderen in de loop van de dag het onderwijs niet goed meer konden volgen, omdat zij zonder gegeten te hebben naar school kwamen. Hun ouders/verzorgers werken al vroeg op het land.

In overleg en samenwerking met de ouders/verzorgers is de Stichting Babungo toen een maaltijdproject begonnen. Een aantal ouders/verzorgers maakt de maaltijd klaar en de ingrediënten worden gedeeltelijk door St. Babungo bekostigd.

Per kind vraagt dit een bijdrage van 24 euro per schooljaar. De opbrengst van deze collecte willen we bestemmen aan de maaltijden voor de 77  kinderen van de Jos de Kanzschool in Babungo, wat in totaal een bedrag vraagt van 1848 euro.

Maar elk bedrag is van harte welkom.

Bankrekeningnummer: NL27 RABO 0146 3747 03   tnv  Stichting Babungo

Informatie:          www.babungo.org