foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor Mayavrouwen in Guatemala

Datum/Tijd
zo 14-05-2017 / 11:30 - 11:45


Dit project wordt georganiseerd door het Mensenrechtenkantoor van het Aartsbisdom van Guatemala. Vanuit Nederland geadopteerd door de St. Melania.

BANKREKENING NL94 INGB 0000 0865 01 T.N.V. ST. MELANIA O.V.V. PROJECTNR. LA-GT-6E

Achtergrond:

Sumpagno is een gemeente die op 15 km van de hoofdstad van het departement Sacatepéquez: Antigua Guatemala. Het betreft 19 bevolkingscentra, 8 dorpen, 10 gehuchten en de stad, met een bevolking van ruim 38.000 inwoners, en een geboortecijfer van 18% en een criminaliteit van 2,44%. De bevolkingsdichtheid is 969 bewoners per km2. De voornaamste inkomensbron ligt in de landbouw.

Tijdens het droge seizoen trekken de mensen naar de kust om in de suikerfabrieken te werken. Kinderen, jongeren en vrouwen, grotendeels Maya Kakchiquel, leven in extreme armoede, sociale en economische ongelijkheid, onder geweld en onderdrukking, discriminatie. Zij zijn afgesloten van het nemen van eigen besluiten en de rechten van vrouwen. In deze gemeenschap heersen traditionele gebruiken, is het opleidingsniveau laag en de armoede extreem. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de vaders het huwelijk zien als een “gemak van huwelijken” voornamelijk voor adolescentevrouwen. Dit komt voornamelijk op het platteland voor, waarbij de vrouw wordt gezien als een kostenpost die niets bijdraagt aan de familie inkomen. In 2015 is, hoewel niet officieel, vastgesteld dat 12 huwelijken werden voltrokken tussen vrouwen van 16 tot 20 jaar met een man die 25 jaar ouder is. In de meeste gevallen stoppen de jongeren met hun opleiding, hebben geen toegang tot de arbeidsmarkt en nemen geen beslissingen over hun seksuele leven alsook aantallen kinderen. In 2015 heeft in het dorp El Yalú 42% van de volwassen vrouwen de basisschool gevolgd, waarna niemand een vervolgopleiding heeft bezocht. Het dorp  heeft een basisopleiding, waarbij 1 vrouw op de 6 mannen is ingeschreven. In 2016 zijn slechts 3 vrouwen ingeschreven.

Activiteiten 

Ondersteuning aan 10 families opdat de jonge en volwassen vrouwen hun basisopleiding kunnen afmaken:

1. De moeders krijgen een beter vertrouwen omdat ze de basisopleiding hebben gevolgd en daardoor kansen hebben een inkomen te genereren.

2. De volwassen en jonge vrouwen krijgen de kans de school af te maken, en daardoor een beter zelfvertrouwen te ontwikkelen. Tevens is het voor hen belangrijk, dat het aantal huwelijken op jonge leeftijd wordt verlaagd, de mogelijkheden tot het vinden van werk worden verhoogd en ze een beter leven krijgen.

3. De schoolopleidingen worden gerealiseerd in samenwerking met de basisschool uit de regio door het team van Obhag, die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van waardes, zelfvertrouwen, vrouwenrechten, basiswetten betreffende gelijkheid, voordelen van het volgen van een studie etc. voor analfabete vrouwen en hen die nodig moeten leren lezen en schrijven.

Kortom: dit project helpt die vrouwen uit hun isolement te komen en helpt hen op weg naar scholing.

Verwacht resultaat

1. De moeders van de families basisopleiding laten volgen en afmaken

2. De jonge en adolescente vrouwen de gelegenheid geven hun opleiding af te maken

3. Een beroep leren en werk vinden