foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor kinderen in Malawi

Datum/Tijd
zo 27-08-2017 / 11:30 - 11:45


Informatie over de FloJa Foundation: In 2008 zijn Floor Willemen en haar man Jan de Groot (uit het Brabantse Drunen) in Ngara, het noorden van Malawi, een project begonnen dat dagopvang, onderwijs, medische zorg en eten biedt aan 85 kinderen (voornamelijk wezen of gehandicapten)  in de leeftijd 3 tot 7. Floor is het nichtje van Niek Willemen (ooit een trouwe Dominicusganger). Ze hebben gekozen voor het noorden van Malawi omdat daar naar verhouding weinig hulpinstanties zijn en het een erg arm gebied is met veel wezen en hiv-besmette kinderen.  Een belangrijk uitgangspunt is om deze kinderen alleen overdag op te nemen en vooral op te laten groeien tussen familie, vrienden en de overige bevolking. Daarmee behouden ze hun geboorterecht op land en voorkom je dat een onoverbrugbare kloof zou ontstaan tussen de kinderen in een weeshuis en de rest van de bevolking. Uiteindelijk moeten de kinderen op eigen benen staan en op deze manier wordt het risico op afhankelijkheid van de foundation voorkomen.

Vorig jaar zijn Floor en Jan in de zomer teruggekomen naar Nederland met 2 geadopteerde Malawiaanse weeskinderen.  André Oudhuis en Pauline Musschers, een echtpaar uit Alkmaar, hebben het stokje van Floor en Jan in Malawi overgenomen. Zij zijn inmiddels aardig ingewerkt en alweer druk bezig met nieuwe stappen namelijk te onderzoeken en te organiseren dat kinderen vervolg onderwijs kunnen volgen.

Er is veel geld nodig om de kinderen dagelijks twee maaltijden te geven en om hun onderwijs te geven. Daarvoor is ieder bedrag welkom.

 

In vogelvlucht hun activiteiten:

Onderwijs
De 85 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar krijgen kleuter- en basisonderwijs van 5 juffen en meesters die in het dorp of de omgeving van Ngara wonen. De ‘FloJa’ kinderen die vanaf hun 6e naar de Primary school in Ngara gaan, krijgen hun uniform en schoolspullen en komen nog 2 jaar iedere middag voor bijscholing bij de foundation.

Medische zorg
Er wordt ‘eerste hulp’ geboden aan de kinderen en de medewerkers van de foundation. Daarnaast wordt jaarlijks bij de kinderen en hun omgeving HIV testen afgenomen om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de landelijke preventie- en behandelprogramma van gezondheidsorganisaties (WHO).
Alle kinderen uit het dorp mogen in de middagen na school op het terrein van de foundation spelen, sporten of hun creativiteit ontplooien.

Eten en drinken
Op het terrein is een eigen waterbron met drinkwater. De kinderen en het personeel krijgen iedere dag 2 maaltijden. De twee koks maken ’s morgen maïspap voor de kinderen en tussen de middag eten de kinderen ‘Sima’ (maispuree). Deze maispuree wordt aangevuld met vlees, vis of groente. Hun welzijn gaat met sprongen vooruit.

Duurzame groei
De foundation wordt gerund door 15 betrokken en zorgvuldig geselecteerde Malawiaanse medewerkers. Door de verantwoordelijkheid te delegeren en het (onder minimaal toezicht) zelfstandig laten functioneren van deze medewerkers, verdienden ze een eerlijk salaris en wordt gezorgd voor aansluiting op de culturele gewoonten van de bevolking. Door deze kleinschalige aanpak ontstaan lokale initiatieven, die de samenleving en economie in het Noorden van Malawi stuwen.

Financiering
FloJa Malawi draait volledig op onbetaalde vrijwilligers in diverse plaatsen in Nederland. Zij verrichten door het hele land uiteenlopende sponsoractiviteiten en dragen zorg voor alle communicatie (foldermateriaal/ presentaties/ lezingen/ social media). De bestuursleden verrichten hun werk voor FloJa belangeloos en op onbetaalde basis.

Ook de twee directeuren in Malawi ontvangen géén salaris, maar slechts een maandelijkse bijdrage in de kosten van (€ 100 pm/pp ).

Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers wordt er steeds voldoende geld bij elkaar gebracht om alle kosten in Malawi te dekken. Deze vrijwilligers investeren veel persoonlijke tijd en energie waardoor overheadkosten beperkt kunnen blijven.

De bankrekening is:NL26 RABO 0126 5570 39 t.n.v. Stichting FloJa Malawi; website: www.flojamalawi.nl