foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor Iraanse vluchtelingen in Tirana, in Albanië

Datum/Tijd
zo 21-02-2016 / 11:30 - 11:45


Onder Khomeini vonden in 1988 30.000 politieke gevangenen de dood door marteling of openbare ophanging. Veel Iraniërs zijn toen gevlucht, o.a. naar Noord-Irak, van waaruit zij bleven strijden voor mensenrechten en democratie.

Aanvankelijk werden zij beschermd door het Iraakse leger, maar onder druk van het Iraanse regime wijzigde de Iraakse marionettenregering haar koers. Zo kregen de vluchtelingen te maken met  raketaanvallen en beperkende maatregelen, waaronder een medische blokkade.

Ook moesten zij hun kamp in Noord-Irak verlaten en hun intrek nemen in een voormalig Amerikaans legerkamp, dichtbij het vliegveld van Bagdad, waar de raketaanvallen en de medische blokkade gewoon doorgingen.

Dankzij internationale inspanningen waren 600 kampbewoners welkom in Albanië, op voorwaarde dat alle kosten voor rekening van de groep zelf zouden zijn.

De door Iraanse vluchtelingen in Nederland opgerichte Stichting Mensenrechten Vrienden is binnen Europa verantwoordelijk voor het inzamelen van gelden voor de medische zorg van de groep in Albanië, waaronder 83 patiënten met kanker, reuma, suikerziekte en psychische problemen.

Elke maand opnieuw is het een uitdaging om de kosten van medicijnen voor deze 83 patiënten bij elkaar te krijgen. Een bijdrage van de Dominicusgemeente is dan ook zeer welkom.

Namens de Stichting bij voorbaat dank.

Bankrekening: NL86INGB0004925296 of NL13SNSB0937569720 t.n.v. St. Mensenrechten Vrienden.