foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor het CAMM project in Brazilie.

Datum/Tijd
zo 25-09-2016 / 11:30 - 11:45


Basisgroep De Keerkring steunt al 25 jaar het echtpaar Ademilson en Roberta Barros dat in Recife in Brazilië de organisatie CAMM heeft opgezet.

CAMM betekent in het Nederlands : “Centrum voor Ondersteuning van Jongens en Meisjes”.

CAMM vangt straatkinderen op: kinderen zonder ouders of van wie de ouders niet in staat zijn om voor hen te zorgen, en die zeer te lijden hebben onder het gewelddadige klimaat in het deel van Recife waar het CAMM zich bevindt.

Dagelijks worden zo’n 150 kinderen opgevangen. Ze krijgen eten, onderwijs, speltherapie, enzovoort. CAMM wordt nu mede gedragen door inmiddels goed opgeleide jongeren die zelf in het project zijn opgegroeid.

CAMM is in zijn geheel afhankelijk van financiële steun van particulieren, en van een aantal fondsen in Duitsland; zij ontvangen geen overheidssubsidies.

Roberta en Ademilson, de leiders van het project,  hebben destijds hun eigen huis verkocht, en zijn op het terrein van het CAMM gaan wonen om meer geld vrij te maken voor het project. Er is inmiddels een persoonlijke band met hen ontstaan. In 2010  hebben we het echtpaar in Amersfoort  ontmoet: bevlogen mensen, die zich inzetten voor de kansloze kinderen in hun stad.

In 2010 was het doel van de extra-collecte het vernieuwen van daken en sanitair van het centrum. Thans is het doel algemener, in die zin dat de opbrengst van de collecte besteed zal worden aan de opvang van de kinderen zoals hierboven omschreven. Het afgelopen jaar zijn door de fondsen extra gelden bij elkaar gebracht ivm noodzakelijk onderhoud aan gebouwen.

Als Keerkring, een kleine basisgroep, proberen we met onze beperkte mogelijkheden ook een deel van de exploitatiekosten bij elkaar te brengen, maar een extra-collecte zoals enkele jaren geleden zou meer dan welkom zijn.

BANKREKENING: NL36 INGB 0000 9107 84 T.N.V. KEERKRING STEUNFONDS BRAZILIE