foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor De Ark in Bloemendaal

Datum/Tijd
zo 12-06-2016 / 11:30 - 11:45


De Ark, opgericht in 1964,  is een wereldwijde federatie van gemeenschappen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen optrekken in wonen, werken en het leven vieren. Een plaats waar geloofd wil worden dat verschillen verrijken en dat iedereen 100% mens kan zijn. In het samenleven met mensen met een beperking word je een spiegel voorgehouden. Wat doet er eigenlijk echt toe in je leven? Is dat je uiterlijk, je opleiding, je geld, je status? Of zijn dat andere, minder meetbare, en eigenlijk niet te kopen realiteiten zoals vriendschap, vrolijkheid, vertrouwen?

Sinds 2 jaar is er in Bloemendaal een nieuw project, begeleid door de Internationale Ark. Ze bieden werk in de zelfoogsttuin, waar buurtbewoners via een abonnement iedere week prachtige biologisch-dynamische groenten en bloemen komen oogsten. Kunnen ze meteen Mitchel, Dirk en Youp ontmoeten. Plannen voor het eerste woonhuis zijn er ook. Dan wordt er naast werken en vieren ook gewoond, en begint het allemaal wel heel erg een Ark te worden.

Helpt u mee? We kunnen een enorme steun in de rug gebruiken. Voor een zaaimachine, en een kloofmachine op de tuin bijvoorbeeld. Maar eigenlijk voor alles wat je nodig zou hebben om een groot en bijzonder gezin te runnen.

Rekeningnummer: NL12 INGB 0002 7304 51  T.n.v. Stichting Linking People, o.v.v. De Ark Bloemendaal

Voor verdere informatie: www.arkhaarlem.nl