foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor Dalitvrouwen in India.

Datum/Tijd
zo 18-03-2018 / 11:30 - 11:45


Wij ondersteunen een project van Stichting Melania, ten behoeve van de zogeheten Dalitvrouwen, vrouwen die de minste rechten hebben, in India.

Dit project is onderdeel van een veel groter en langdurig project dat door de NGO REAL is opgezet in de Ennayiram Region. In de 49 dorpen van de regio waar REAL werkt, zijn verschillende projecten uitgevoerd, waaronder alfabetiseringscampagnes, bevordering van schoolgaan van meisjes en bewustwording van een schone omgeving. Om economische zelfstandigheid van de vrouwen te bevorderen, zijn er daarna 375 zelfhulpgroepen gevormd, met in totaal 5625 leden. Het doel was dat deze vrouwen spaargroepen startten, en zo in staat zouden zijn om de een na de ander inkomensgenererende activiteiten op te zetten. Er worden verder praktische ambachtscursussen gegeven.

De zelfhulpgroepen missen echter nog de nodige vaardigheden om effectief te kunnen werken. Dat was de reden voor het huidige train-de-trainers-project, waarbij 360 vrouwen worden opgeleid tot trainers. Deze vrouwen zijn geselecteerd uit de leden van de zelfhulpgroepen. Zij worden opgeleid in de volgende onderwerpen: Leiderschaps- en managementtraining, Vrouwenrechtentraining, Governance-training en Financieel management. Vervolgens moeten deze 360 vrouwen hun opgedane kennis doorgeven aan de andere leden van hun zelfhulpgroepen. In het eerste jaar worden 180 vrouwen opgeleid, en in het tweede jaar de resterende 180 vrouwen.

De vrouwen krijgen in groepen van 45 personen les, in cursussen van enkele dagen per onderwerp.

Bankrekening: NL94 INGB 0000 0865 01 t.n.v. Stichting Melania o.v.v. training Dalitvrouwen Ennayiram/India