foto-links

raamdom-gr

Extra collecte voor bamboeplantages in Ghana

Datum/Tijd
zo 22-10-2017 / 11:30 - 11:45


Barbarugo, een Nederlands-Ghanese stichting, legt bamboeplantages aan bij dorpen in de Sahel van Noord-Ghana.  Aanleg en onderhoud van deze plantages worden bekostigd op basis van renteloze voorschotten. Deze moeten geleidelijk  worden terugbetaald uit de oogst van bamboe. Een jarenlange oogst is gegarandeerd, omdat steeds nieuwe bamboestengels worden aangemaakt door de planten.

Ons doel is tweeledig: 

– ten eerste, werk en vast inkomen verschaffen aan werkloze Ghanezen;

– ten tweede, verzanding van de gronden tegengaan en regenval bevorderen door de boomhoog groeiende bamboebossen.

Maar waarom doen wij een beroep op u? 

Wij zijn in elf dorpen gestart met bamboeplantages: een eerste begin! Door extreme droogte dreigt in vier dorpen een ernstig watertekort. Beschikbaar water gaat naar de mensen, en te weinig naar de gewassen. Mislukking van hun bamboeplantages en ook van hun anderen gewassen licht op de loer. Wij willen bij hen handbediende waterpompen plaatsen. Contractueel zal de gehele dorpsgemeenschap daar toegang toe hebben. Voor 4 dorpen is in totaal € 11,000 benodigd. Barbarugo kan dat niet alleen opbrengen. Wij zijn volledig afhankelijk van donaties. Daarom doen wij ook een beroep op u.

BANKREKENING:  NL05 RABO 0174 9693 41 t.n.v. St. Barbarugo; website:  www.barbarugo.org