foto-links

raamdom-gr

Extra collecte tbv Stichting Onbegrensd Ondernemen.

Datum/Tijd
zo 26-08-2018 / 11:30 - 11:45


Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van mensen met een handicap in Peru van de Stichting Onbegrensd Ondernemen.

Mensen met een handicap in Peru leven vaak in isolement en hebben nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen. Armoede en handicap gaan vaak samen. Zij hebben minder kansen hun eigen potentieel te ontwikkelen en in te zetten omdat hun mogelijkheden op het volgen van onderwijs en het participeren op de arbeidsmarkt zeer beperkt zijn.

De belemmeringen die mensen met een handicap in Peru ondervinden zijn veelal structureel van aard. Ook al zijn in de Peruaanse wetgeving rechten voor mensen met een handicap vastgelegd, de naleving van deze wet en het toezicht erop laat te wensen over.

Over het algemeen weten mensen met een handicap niet welke wegen ze moeten bewandelen om deze belemmeringen aan te kaarten dan wel op te heffen. Ook beleidsmakers zijn niet gewend om mensen met een handicap serieus te nemen en inclusief beleid te voeren. Voortbouwend op de aanbevelingen uit ons vorige project voor sociale en economische participatie van mensen met een lichamelijke handicap in Peru van 2014-2016, zal onze samenwerkingspartner in Peru EMSOLAM zich richten op structurele verbetering van de situatie van mensen met een handicap in de regio. EMSOLAM zal nauw met overheden, bedrijven en gehandicapten-zelforganisaties samenwerken om te zorgen voor goede toegang tot de gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt en openbaar vervoer en het voeren van inclusief beleid.

 

Het project Onbegrensde Participatie richt zich op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van mensen met een handicap. Dit gebeurt enerzijds door mensen met een handicap te trainen en begeleiden zodat zij kennis en vaardigheden ontwikkelen om voor hun rechten op te komen én capaciteitsontwikkeling van gehandicapten-zelforganisaties; anderzijds door overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te stimuleren inclusief beleid daadwerkelijk uit te voeren.

De doelgroep in dit project zijn mensen met een lichamelijke handicap in de regio Lambayeque, Peru. Gestreefd wordt naar evenwichtige verdeling van deelnemers: 50% vrouwen, 50% mannen, zowel afkomstig van de stad als het platteland. Tevens zal gewerkt worden met 10 gehandicapten-zelforganisaties.

Met behulp van uw ondersteuning kunnen mensen met een handicap hun isolement doorbreken en meedoen in de samenleving.

Bankrekening: Rabobank: NL05 RABO 0103 4079 79  www.onbegrensdondernemen.nl