foto-links

raamdom-gr

Extra collecte tbv Bomenproject in Niger St. Viva Sahel

Datum/Tijd
zo 20-05-2018 / 11:30 - 11:45


Tamaci is een dorpje in Niger, aan de rand van de Sahara, ver weg van de bewoonde wereld. Er gaat zelfs geen weg heen.

Vroeger, zo’n 60 jaar geleden, was het landschap daar Savanne. Er groeiden bomen, struiken, en er leefden wilde dieren, zoals leeuwen, olifanten en giraffen.

Maar het klimaat is veranderd, en er is veel houtkap geweest – nodig voor de mensen om te koken en te bouwen.

Er groeien nu hier en daar struiken, een enkele acacia. En er zijn geen wilde dieren meer.

Een Nederlandse agronoom uit Wageningen heeft in het Zuid- Oosten van Niger een herbebossings -project gestart. De bodemomstandigheden daar zijn vergelijkbaar met die rond Tamaci n het Noord-Westen van Niger. Herbebossing is van het grootste belang, omdat bomen vocht vasthouden, regen aantrekken, en hun bladeren die op de grond gevallen zijn maken de bodem weer vruchtbaar.

Deze agronoom adviseerde VivaSahel om een dergelijk project ook bij Tamaci uit te voeren. Hij raadde aan om een groepje inwoners (een vrouw, een boer, een veeteler) te laten kijken bij zijn project, zodat ze met eigen ogen konden zien wat herbebossing teweeg kan brengen.

Dat groepje mensen is erheen gegaan en heeft gezien dat er weer bomen groeien en wat voor effect dat heeft op de omgeving.

Laaiend enthousiast zijn ze teruggekomen. In een grote vergadering  van boeren, veetelers uit de omgeving en dorpsgenoten onder de palaverboom hebben ze iedereen ervan overtuigd dat zo’n project ook in en bij Tamaci mogelijk is – als iedereen tenminste meewerkt. En dat wilde iedereen!

Laat nu VivaSahel dit jaar 10 jaar bestaan! In dat kader heeft het bestuur van de stichting unaniem besloten om voor onze tienjarige verjaardag 10.000 jonge boompjes te vragen. Dat komt neer op zo’n €10.000.

Er zijn er al 3.500 besteld in het districtshoofdstadje. Die worden nu opgekweekt, en als ze groot genoeg zijn gaan ze naar Tamaci.

Nu de rest nog! Hopelijk kan de Dominicuskerk een bijdrage leveren!

Bankrekening: NL66 INGB 0004 1389 86 t.n.v. St. Viva Sahel o.v.v. bomenproject Tamaci/Niger;

website: www.vivasahel.nl