foto-links

raamdom-gr

Extra collecte T.B.V. Albert Schweitzerfonds voor bouw toiletten Lagere school in Kameroen

Datum/Tijd
zo 18-02-2018 / 11:30 - 11:45


Deze collecte is aangevraagd door de toiletgroep van de Dominicus.  Zij zorgen hier voor schone toiletten en gunnen dat iedereen. Het bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds, het NASF, was blij verrast toen zij ons lieten weten dat de Dominicus één van onze projecten wil ondersteunen.

Het NASF verstrekt startsubsidies aan kleinschalige en lokale gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika. Met dit project wil de NASF de zorgelijke sanitaire situatie op de school in Bomé in Noordwest Kameroen drastisch verbeteren.

Hun huidige toilet is niet meer dan een beerput, een gevaar voor de gezondheid én onveilig. Nadat er kinderen in zijn gevallen, heeft de school het gebruik van dit ‘toilet’ verboden voor leerlingen en docenten.

Het NASF wil door het geven van een subsidie deze onaanvaardbare situatie aanpakken. Er zullen 4 toiletten gebouwd worden en er komt voorlichting over goede hygiëne. Zo wordt met verduurzaming het milieu verbeterd.

Mensen uit Bomé gaan actief meehelpen. Zij dragen onder andere bij door arbeidskracht beschikbaar te stellen. Hierdoor zullen leerlingen en docenten weer van veilige en schone toiletten gebruik kunnen maken.

Er is 5000 Euro nodig. Wat zou het geweldig zijn als door uw bijdrage het toilettencomplex binnenkort verwezenlijkt kan worden!

Namens NASF en de Dominicus-toiletgroep heel hartelijke dank.

Bankrekening:  NL51 ABNA 0470 3805 78 t.n.v. Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds o.v.v. latrines Bomé Kameroen. Website: WWW.NASF.NL