foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming Collecte: Stichting Migrant, Moeder en Kind

Datum/Tijd
zo 20-09-2020 / 11:30 - 11:45


Stichting Migrant, Moeder en Kind, is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de leefkwaliteit, het welzijn en de maatschappelijke omstandigheden van Afrikaanse migranten in Nederland. De doelgroep van de stichting wordt gevormd door migranten wiens roots in Sub Sahara Afrika liggen. Dat gaat zowel om nieuwkomers die de laatste jaren zijn gearriveerd, als om Afrikanen die al jaren in Nederland woonachtig zijn, als om mensen vanuit de Afrikaanse diaspora-gemeenschappen elders in de wereld.

Sinds 2010 hebben we de aandacht van ons werk verlegd naar vrouwen en moeders die het moeilijk hebben. De meeste aandacht ging naar alleenstaande moeders met jonge kinderen die in armoede en isolement leven. In de eerste instantie werkten we aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. In 2013 begon we in Amsterdam.
We zijn bij de doelgroep van Rotterdam tot en met Amsterdam bekend. Deze doelgroep weet ons te vinden. De laatste drie jaar krijgen we veel hulpvragen van vrouwen en moeders die met verdriet en pijn kampen. Velen van hen zijn wanhopig. Hun frustratie leidt soms tot zelfhaat. Er zijn verschillende oorzaken die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers van mensenhandel, mishandeling, trauma, psychische problemen opgelopen op weg naar Europa of in de samenleving, enzovoort.

Wat deze vrouwen sterk gemeenschappelijk delen is dat ze vinden dat ze niet in staat zijn om liefde te geven. Ze kunnen geen liefde geven aan hun kinderen. Ze kunnen geen liefde geven aan hun familie, partners en mensen die hen nabij zijn. In plaats van liefde, geven ze pijn, verdriet, boosheid en stress. Ze zien dit gebeuren en voelen zich daar machteloos in. Als gevolg veroorzaken ze bij hun naasten frustratie, depressie en soms trauma. Met name familieleden. Bij hun kinderen is dit zeer zichtbaar en heeft belemmerende gevolgen voor hun ontwikkeling. Kinderen worden baldadig, misdragen zich en komen op jonge leeftijd in aanraking met de politie.

Zoals een vrouw deze pijn verwoordde: “Als mens en ook als vrouw wil ik het leven geven. Ik wil dat mensen bij mij liefde en zorgzaamheid ervaren. Ik wil dat mensen op die manier over mij spreken. Wat ik doe en ervaar is het tegenovergestelde hiervan. Het maakt mij wanhopig en ik krijg er slaaploosheid van. Ik ben niet bij machte om dit te veranderen. Ik haat mijzelf en verspreid deze haat ook naar anderen die mij zeer nabij zijn. Het verscheurt mij van binnen.”
Deze vrouwen voelen zich gevangen in een vicieuze cirkel van dragen en verspreiden van pijn, stress, haat en agressie. Ze zien wat voor effect dit heeft op hun leefomgeving.

We werken met hen om deze cirkel van gevangenschap in het kwaad te doorbreken. Wij begrijpen dat ze uitdelen wat present in hen is. Je kan natuurlijk alleen geven wat je hebt. Als je bijvoorbeeld sinaasappel perst, krijg je sinaasappelsap. Als je citroen perst krijg je citroensap.
In onze samenwerking met hen zorgen we ervoor dat ze de liefdevolle kant van hun leven bereiken en present stellen. Dan kunnen ze dit geven aan diegenen die hen nabij zijn. Een vrouw zei als feedback tegen ons: “Ik kwam bij jullie binnen met afgestompte liefde en een pijnlijk lichaam en geest. Ik ga van jullie weg met met afgestompte zelfhaat en een vreugdevol lichaam en geest. Ik was dood en nu leef ik weer. Het voelt heerlijk.”

Sinds de coronacrisis krijgen we veel te veel mensen die ons bellen of die naar ons worden verwezen via ons netwerk. Wij willen daarom lotgenotenbijeenkomsten opzetten. Dit is een andere vorm van werken. Wij hebben hier ervaring mee toen we alleenstaande vrouwen die sociaal geïsoleerd en in armoede met hun jonge kinderen leven, daaruit wilden halen. Wij hadden toen dankzij een effectieve aanpak binnen 3 jaar meer dan 400 jonge moeders kunnen ondersteunen in Amsterdam. Ze konden hun leven oppakken en een menswaardig leven leiden. In Rotterdam bereikten we nog meer vrouwen.
Wij gaan groepswerk doen met deze vrouwen zodat ze elkaar kunnen helpen. Daarvoor hebben we je hulp nodig, om deze Nederlanders hun leven terug te geven zodat ze menswaardig leven kunnen leiden. Wij willen een samenleving waar we veilig kunnen leven in goede gezondheid en welzijn. Wij dragen met onze deskundigheid hieraan bij door deze medemensen te ondersteunen om uiteindelijk het beste en mooiste in hen te laten bijdragen aan onze samenleving.

We hebben in het verleden proefgedraaid en lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd, voor verschillende vrouwen uit verschillende landen in Sub Sahara Afrika. Deze ontmoeting ervoeren ze als heilzaam en zinvol. Door de bijeenkomst bereikten we hen en konden we hen ondersteunen. Wij hebben echter momenteel onvoldoende financiële middelen om dit werk voort te zetten. Het is topsport om met deze doelgroep te werken. Het vraagt veel geduld, aandacht en doorzettingsvermogen.

Het is ook topsport om financiële steun voor het werk met deze doelgroep te krijgen. Mensen denken vaak dat er toch middelen voor dit noodzakelijk werk moet zijn, maar in de praktijk blijken financiën lastig te krijgen.

We hopen op uw steun om dit stuk topsport iets makkelijker voor ons te maken, zodat we meer tijd en energie aan de doelgroep kunnen besteden. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
Stichting Migrant Moeder en Kind:  IBAN NL 35 INGB 0007666464
Website: srmmk.org

Namens Stichting Migrant Moeder en Kind,
Godian Ejiogu