foto-links

raamdom-gr

Extra collecte met Pasen

Datum/Tijd
za 31-03-2018 - zo 01-04-2018 / 23:30 - 10:30


Wij Zijn Hier  

De aanwezigheid van deze asielzoekers is voor het rijk, de gemeente, kerkmensen, voor veel Amsterdammers een groot – niet oplosbaar? –  probleem.

Toch houden vluchtelingen en hun contactpersonen het vol: immers van de 500 bij de “wij zijn hier” groep aangemelde vluchtelingen in de de afgelopen 5 jaar, zijn toch 100 mensen in het bezit gekomen van een verblijfsvergunning.

Helaas worden de criteria bij Asielzoekerscentra, maar ook bij Bad, Bed, en Brood opvang worden aangescherpt. Zij die op straat komen doen een beroep op de groepen, die soms zeer tijdelijk in een gekraakt pand kunnen verblijven. De stichting Wij Zijn Hier draagt financieel bij in aanschaf van voedsel, reisgeld naar advocaten, drogistartikelen,  beltegoed etc. Een strenge doch rechtvaardige financiële commissie verdeelt de donaties. Van gemeentewege kan geen subsidie verstrekt worden. Onderdak kan de Dominicus niet geven, wel taallessen zoals alom bekend is.

Bankrekening Wij Zijn Hier: Stichting XminY. NL39 INGB 0000 6090 60 o.v.v Wij Zijn Hier Amsterdam.  Website www.wijzijnhier.nl

 

B3POSITIVE

Stichting b3positive steunt mensen met hiv die zonder papieren in Nederland leven, in afwachting van de uitkomst van procedures ten aanzien van hun verblijfsstatus. Voor mensen met hiv met een verblijfsstatus is er het Aids Fonds, dat een budget heeft voor individuele hulpverlening wanneer zij tussen wal en schip dreigen te raken.

Mensen die (nog) geen verblijfsstatus hebben, hebben geen toegang tot zaken als een uitkering of bemiddeling bij huisvesting. Zij zijn genoodzaakt illegaal te werken om bijvoorbeeld een huurwoning te bekostigen en om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Onverwachte kosten kunnen hun leven enorm overhoop halen. Zo ontvangt B3Positive bijvoorbeeld regelmatig aanvragen van zwangere vrouwen die bij de zwangerschapsscreening hebben ontdekt dat ze hiv hebben en daardoor op straat komen te staan. In dit soort situaties kunnen zij via de hiv-consulent van hun ziekenhuis of het maatschappelijk werk bij B3Positive een aanvraag doen voor financiële ondersteuning.

Bankrekening B3Positive: NL93 INGB 0009 5508 09 t.n.v. St. B3Positive. Website: www.b3positive.nl