foto-links

raamdom-gr

Extra Collecte: CAMM-project Recife

Datum/Tijd
zo 19-05-2019 / 11:30 - 12:30


In de achterbuurten van Recife (Brazilië) is sinds 1980 het CAMM-project gevestigd, een particulier initiatief van een bevlogen onderwijzersechtpaar. Zij zijn toen begonnen kinderen uit de buurt na schooltijd op te vangen. CAMM betekent in het Nederlands : “Centrum voor Ondersteuning van Jongens en Meisjes”.
In het project worden straatkinderen opgevangen van 4 tot 16 jaar. Het betreft kinderen die geen ouders meer hebben, of van wie de ouders niet in staat zijn om voor hen te zorgen vanwege armoede of zelfs gevangenschap.
In de Dominicuskrant van deze maand heeft u daar al over kunnen lezen.
In het project worden dagelijks 70 kinderen opgevangen. Alle kinderen komen uit een achterstandssituatie. We vragen vandaag met name aandacht voor 45 kleuters; zij hebben behoefte aan voorschoolse opvang en onderwijs, zodat zij daarna als basisschoolleerlingen, een goede start kunnen maken. Voor dit voorschoolse onderwijs zijn extra leerkrachten en materialen nodig.
De kinderen krijgen ook eten (ontbijt en lunch) en speltherapie; ook wordt er aan expressie (dans, sport) gedaan. Het project wordt nu mede gedragen door inmiddels goed opgeleide jongeren die zelf ook indertijd werden opgevangen .
De overheid draagt maar voor een heel klein gedeelte bij in de kosten van het project; het CAMM is grotendeels afhankelijk van financiële steun van particulieren, en van een aantal kerken in Duitsland.

De kleine basisgroep de Keerkring uit Amersfoort, steunt het CAMM project al ca 35 jaar op een bescheiden wijze.
Ook de Dominicuskerk heeft ons enkele jaren geleden met de extra-collecte al een keer gesteund, maar uw bijdrage thans is meer dan welkom om te helpen de straatkinderen van Recife een toekomst te bieden.

BANKREKENING NL 69 TRIO 0379 4854 94 van Stichting CAMM-nl.

Meer informatie op de website:  https://camm-nl.org/