foto-links

raamdom-gr

Extra Collecte

Datum/Tijd
za 20-04-2019 / 21:30 - 21:45


Zoals gebruikelijk in de diensten met Pasen is er één collecte, waarvan wij de opbrengst in tweeën delen. Eén gedeelte is bestemd voor de Dominicus. Het andere gedeelte is bestemd voor twee projecten in Afrika.

 Het eerste betreft een project waarmee nieuwe stenen kookkachels aan vrouwen van een Maasai-stam in het noorden van Tanzania beschikbaar worden gesteld. Dat voorkomt het koken op houtvuur, wat slecht is voor de gezondheid en nadelig voor het milieu.
Het tweede project betreft de aanschaf van een schoolbus ten behoeve van gehandicapte en kleine kinderen in Kinoni in Oeganda. Om zo ook voor hen het volgen van onderwijs mogelijk te maken. Tevens zal deze bus dan gebruikt worden om acute patiënten zoals ouderen en zwangere vrouwen naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren.
Met uw bijdrage helpen wij deze projecten dit mogelijk te maken.

PROJECT AANSCHAF SCHOOLBUS

Stichting KinoniKids is sinds ruim een jaar een geregistreerde stichting die zich inzet voor de armste  kinderen van de nieuwe APEX kleuter- en lagere school. Een school die openstaat  voor alle geloven en rangen en standen in de gemeenschap. Deze school staat in Oeganda in de gemeenschap Kinoni. Voor de armste kinderen heeft de stichting sponsoren gezocht om het schoolgeld te betalen. Inmiddels zijn dat 50 sponsoren.

De stichting heeft ook financieel bijgedragen aan de bouw van deze school. Deze is binnen twee jaar gerealiseerd. Al het geld is door diverse acties van de stichting verdiend.

In januari 2019 starten de laatste groepen van de school. De school is dan bijna compleet. De wens van de gemeenschap is ook om een paar lokalen voor kinderen met een beperking te bouwen. Maar voordat het zover is wil de gemeenschap heel graag een goede bus om deze gehandicapte kinderen en de allerkleinsten naar school te vervoeren  zodat zij ook kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Deze bus zal ook worden ingezet om de ouderen, de zwangere vrouwen en de acute patiënten die het vervoer niet kunnen betalen  naar het ziekenhuis, dat 35 km. verderop ligt, te brengen. De bus kost ongeveer €15.000,00

Als u met uw maandelijkse extra collecte een kleine bijdrage voor de aanschaf van deze bus zou willen leveren zou dat fantastisch zijn.

Als u meer wilt lezen over onze stichting dan vindt u informatie op de website: www.kinonikids.nl

Bankrekening: NL17 RABO 0323 7320 11 ten name van Stichting KinoniKids.

 

PROJECT STENEN KOOKKACHELS MAASAI-VROUWEN

Het project om kookkachels te leveren aan Maasai-vrouwen in de Maasai-gemeenschap of gezinnen in Mwanga en Same districten in Tanzania wordt geïnitieerd door zuster Rose Daudi Mmbaga.

In de gemeenschappen van Mwanga en Same districten in Noord-Tanzania, was er een probleem dat Maasai-vrouwen die vuurhout gebruikten om te koken en kookten ze hun voedsel in een gevaarlijke omgeving. Dat veroorzaakte verschillende gezondheidsproblemen, zoals oogproblemen, hoesten, griep en ook tuberculose TB. Ook leidden deze problemen tot de ontwikkeling van ondervoeding voor hun kinderen.

Het gevolg is dat de Maasai-vrouwen slecht vertegenwoordigd zijn in banen met invloed. Veel van de Maasai-vrouwen werken bijvoorbeeld als dagloners of met de verkoop van kleine spullen op markten zoals tabak en andere hebben helemaal geen werk.

Deze situatie heeft van generatie op generatie invloed gehad op de Maasai-vrouwen, aangezien ze dagelijks met hun kinderen in ziekenhuizen verbleven voor oog- en borstproblemen en ondervoeding voor hun kinderen.

Dit project is gericht op het verkrijgen van een fonds om de stenen kachels te kopen die aan de Maasai-vrouwen worden geleverd of voor een klein bedrag te kopen. Dit betekent voor de gezinnen en families van deze vrouwen verbetering van leven en gezondheid om hun dagelijkse activiteiten te kunnen verrichten. Tevens komt het de verbetering van het plaatselijke milieu ten goede.

Ze kunnen deze kachels in eigen productie maken door kleine groepen te vormen uit de grote families die een voorbeeldexemplaar krijgen en zo een kans krijgen om kennis te vergaren over hoe de kachels gemaakt moeten worden. De geformeerde groepen maken dan de kachels en verkopen ze aan de andere families voor een goedkope prijs, wat hen ook zal helpen om hun levensstandaard te verbeteren. De kosten voor de kachel zijn afhankelijk van de grootte, maar de beste maat kost zo’n 4 euro.

De materialen die worden gebruikt om kachels te maken zijn de modder uit kleigrond en een kleine hoeveelheid cement.

Bankrekening project Maasai-vrouwen:NL67 INGB 0000 0255 86 t.n.v. Stichting de Graal Vogelenzang o.v.v. kookkachels Maasai-vrouwen