foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte: The road to recovery

Datum/Tijd
za 08-04-2023 / 21:30 - 23:30


Road to Recovery is een groep van 1300 Joden en Palestijnen die vrijwillig zieke Palestijnen per eigen auto naar ziekenhuizen in geheel Israël brengen en weer ophalen.
Het gaat hier om Palestijnen, meestal kinderen, uit armere families die voor noodzakelijke opname of onderzoek naar ziekenhuizen in Israël moeten, vanwege de beperkte mogelijkheden in ziekenhuizen in Palestina.
Iedere dag worden ruim honderd mensen vervoerd.
De autorijders ontvangen een compensatie uit een fonds voor extra transport- en andere onkosten.
Laten we met de opbrengst uit deze collecte mensen ondersteunen die zijn opgestaan om de verharde en gepolariseerde verhouding tussen Joden en Palestijnen met solidariteit te doorbreken.
Zeer bedankt voor uw bijdrage.
Meer informatie? zie: www.theroadtorecovery.org.il