foto-links

raamdom-gr

Extra Bestemming Collecte: Tent of Nations

Datum/Tijd
zo 28-11-2021 / 11:30 - 12:00


Deze collecte is bedoeld voor het planten van olijfbomen op de boerderij van de Tent of Nations, vlak bij Bethlehem.In mei is door brandstichting hun boomgaard en wijngaard vernietigd, meer dan duizend olijfbomen, amandelbomen en wijnranken zijn verwoest en honderden bomen zijn zwaar beschadigd. Naast de materiële schade is de emotionele impact enorm op de familie Nassar die deze boerderij bedrijven.

De meesten van ons kennen de Tent of Nations uit berichten in de Dominicuskrant of als deelnemer aan onze Dominicusreis in 2012.

Deze plaats van ontmoeting en vrede, wordt regelmatig bedreigd door inwoners van de Israëlische nederzettingen, die steeds verder optrekken richting de boerderij.
Ook gaat er van de Israëlische regering dreiging uit in haar voortbestaan door voortdurende juridische druk, maar ook door het belemmeren van steun aan Palestijnen rondom de boerderij.
Door de corona konden er in de zomer geen vrijwilligers komen werken, cruciaal voor het in stand houden van deze boerderij.
Wij kunnen met deze collecte onze solidariteit tonen en de familie steunen om het vol te houden.

Van harte aanbevolen!
(mede namens vele vrienden van de Tent of Nations)

BANKREKENING:  NL75 TRIO 0391 0822 21  tnv St. Vrienden van Tent of Nations Nederland

Informatie via de website: www.tentofnations.nl