foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte Stichting MadatNepal

Datum/Tijd
zo 26-09-2021 / 11:30 - 12:00


De collecte wordt deze zondag weer gedeeld – de helft gaat naar Stichting MadatNepal.

In 2013 maakten wij van de Stichting MadatNepal kennis met een klein geïmproviseerd centrum in Bhaktapur Nepal voor de opvang van een vijfentwintigtal meervoudig gehandicapte kinderen. Hier moest heel veel gebeuren. In 2014 konden we een nieuw dagverblijf laten bouwen met adequate opvang voor de kinderen. Het centrum werd in 2019 uitgebreid voor 50 kinderen. We hebben ons toen gericht op onderwijs waarbij de kinderen in groepjes van gelijk niveau les kregen. Maar er moest nog veel meer gebeuren. Te weinig betaald personeel, afstand tot het centrum te groot en de weg er naar toe te gevaarlijk, educatie ouders en te weinig medicijnen. En daar boven op kwamen de naweeën van de aardbeving. Nog een stuk bestaanszekerheid werd weggeslagen.

Tien gezinnen moesten maandelijks financieel ondersteund worden omdat ze het anders niet redden. Vanwege hun slechte huisvesting zijn we bezig met een oplossing om per gezin op maat voor langere tijd huisvesting te huren. Zodra we weer naar Nepal kunnen, gaan we dit regelen. Het betekent ook rust binnen de gezinnen, zodat de aandacht thuis en in het opvangcentrum weer volledig gericht kan worden op de zorg, begeleiding en onderwijs van de kinderen. We zijn blij dat jullie bijdrage zowel de educatie voor de gehandicapte kinderen als ouders kan ondersteunen.

Website: www.madatnepal.nl