foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte: St. Melania

Datum/Tijd
zo 25-10-2020 / 11:30 - 11:45


Vandaag gaat de helft van de collecte naar een project van de Stichting Melania in Oeganda, in een heel arm dorp in het westen van het land. Daar hebben 2 vrouwen het initiatief genomen om hun leefsituatie te verbeteren, en niet alleen van hunzelf maar voor het hele dorp. 

De vrouwen daar hebben geen of gebrekkig onderwijs gehad, ze zijn veelal analfabeet en dat heeft zijn weerslag op hun hele leven. Ze leven ver onder de armoedegrens, hebben bijna niet te eten, en zeker geen geld om bijv. de kinderen naar school te laten gaan.  

De initiatiefneemsters hebben de vrouwen verenigd in een groep met 32 actieve leden. 
Samen zijn ze nu bezig met :
 

  •  het leren lezen en schrijven
  • bijhouden van de moestuin
  • het verzorgen van het vee
  • handwerken
  • en het onderhouden van een spaar-en kredietsysteem 

Daarmee proberen ze boven de armoedegrens uit te komen, gezamenlijk meer opbrengst te genereren en wat geld over te houden om hun kinderen naar school te laten gaan en de armoede spiraal te doorbreken. 
Zij hebben geld nodig voor het onderwijs, om zaden te kopen, stallen te bouwen voor het vee en training door een veearts. 
U kunt hen daarbij helpen. 


Omdat Stichting Melania al 100 jaar dit soort projecten  met professionele vrijwilligers ondersteunt gaat vrijwel elke euro rechtsreeks naar dit project. Zie de website.

U kunt uw bijdrage geven via de Givt-app (op de luister-pagina)  en de bankrekeningen van de Dominicus.