foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming Collecte: St Mark Instituut, Bwandafonds – Oeganda

Datum/Tijd
zo 25-09-2022 / 11:30 - 15:45


Het Sint Mark’s instituut is een school voor dove en doof/blinde kinderen in Bwanda in Oeganda, waar zij naast een normale schoolopleiding getraind worden tot zo groot mogelijke zelfstandigheid in de samenleving.
Dat vraagt grote deskundigheid en inzet.
Het hoofd van de school liet ons weten wat de afgelopen Covidjaren aan problemen met zich mee bracht:
– financieel bv. door het ontbreken van ouderlijke bijdragen, de kinderen komen vaak uit  arme gezinnen.
– medewerkers die vertrokken omdat ze niet langer betaald konden worden
– gebrek aan voedsel, ook door de lange periodes van droogte en onophoudelijke regens.

Men wil met aanvullende inkomsten starten met een kippenproject, waarbij de kinderen kunnen helpen bij het verzorgen van de dieren en verhandelen van de eieren. Zo hopen ze er voor te kunnen zorgen dat ze nooit meer zo hoeven  lijden als in de afgelopen jaren.
Wij als Bwandafonds, die dit project al 15 jaar ondersteunen, willen de St. Marks graag op weg helpen.
Doet u mee? Dank voor uw bijdrage!

Meer informatie: www.bwandafonds.nl