foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte: SchuldHulpMaatje Amsterdam

Datum/Tijd
zo 05-06-2022 / 11:15 - 17:45


Schuldhulpmaatje Nederland is een landelijke vereniging die sinds 2011 actief is. Om ook in Amsterdam de schuldenproblematiek aan te pakken, zijn in juli 2016 diverse kerken in Amsterdam uitgenodigd om een informatiebijeenkomst bij te wonen van SchuldHulpMaatje Nederland die op dat moment op 80 plaatsen in Nederland actief was. Niet in Amsterdam! Voor drie kerken in Amsterdam was het op dat moment aanleiding om lid te worden van SchuldHulpMaatje Nederland. Hiertoe zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan in Stichting Jireh Amsterdam. Met de oprichting van de stichting is het startsein gegeven voor SchuldHulpMaatje Amsterdam.
Naastenliefde is onze basis en het evangelie is onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Onze aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en is gebaseerd op samenwerking met overheden, kerken (en andere geloofshuizen) en maatschappelijke organisaties. Schuldhulpmaatje Amsterdam biedt hulp aan ALLE Amsterdammers: geloof, ras, geaardheid, afkomst, leeftijd en politieke voorkeur spelen hierbij geen rol.
Onze gecertificeerde vrijwilligers die we nu ook een jongeren- en ZZP training willen geven, bieden gestructureerde hulp door samen met de cliënten de financiën op orde te brengen. Ze leveren maatwerk. Zodra de prioriteiten zijn gesteld en er een plan is gemaakt om de schulden weg te werken.
Veel dank voor uw steun!

Bankrekening NL71 TRIO 0338  5779 39 t.n.v. St. Jireh Amsterdam