foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte: School on Wheels Paramaribo

Datum/Tijd
zo 04-07-2021 / 11:30 - 11:45


School on Wheels is een bus, die volledig ingericht is als klaslokaal. Deze bus trekt de vooral de sociaal zwakkere buurten van Paramaribo in, om daar kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool te helpen met schoolwerk. Ze helpen met huiswerkbegeleiding en repetitievoorbereiding. Veel leerlingen kunnen thuis geen hulp bij hun schoolwerk krijgen of krijgen weinig motivatie mee om zelf aan de slag te gaan. Nu krijgen de leerlingen ook maar 2 dagen per week onderwijs in verband met de maatregelen rondom corona. Dit leidt ertoe dat er een groot risico is op slechte schoolprestaties en het risico op zitten blijven. Onderwijs is de basis voor verdere ontwikkeling van de kinderen en basisonderwijs is hiervan de bouwsteen. Met de opbrengst van de collecte dragen we bij aan het in stand houden van deze schoolbus.

Vandaag herdenken wij ook dat de ketenen van de slavernij zijn gebroken. Bij gelegenheid hiervan hebben de kerken in de binnenstad besloten dit gezamenlijke doel School on Wheels in Suriname te ondersteunen.
De werkgroep Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de kinderen in Paramaribo danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.