foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte kerstavond: Armoedefonds en Wereldhuis

Datum/Tijd
za 24-12-2022 / 19:15 - 22:45


We willen de opbrengst van de collecte van de kerstdiensten in drieën delen:

– Voor het project van het Armoedefonds, ten behoeve van vrouwen die onder de armoedegrens leven. Zij verstrekken gratis menstruatieproducten aan vrouwen die dit zelf niet, of moeilijk, kunnen betalen. Daarmee bereiken zij ongeveer 70.000 vrouwen

– Voor het maaltijd en workshopproject van het Wereldhuis voor ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. Terwijl de kinderen creatief worden beziggehouden, kunnen de moeders elkaar ontmoeten en zijn er mogelijkheden voor voorlichting over opvoeding en hun rechten en plichten in de Nederlandse samenleving. Ook zorgt het Wereldhuis voor boodschappenpakketten en kunnen zij individueel advies krijgen over gezondheid en voeding, juridische bijstand en vele andere onderwerpen om zo hun leven in hun vaak bedreigde omstandigheden wat aangenamer te maken.

– en tenslotte voor de Dominicusgemeente

Bankrekeningen:

– NL19 INGB 0006 2638 41 t.n.v. Armoedefonds, ovv ‘MUP’s’
– NL49 INGB 0000 0975 93 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam, ovv ‘Het Wereldhuis’
– NL12 TRIO 0788 8224 46 t.n.v. Dominicusgemeente Amsterdam