foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte Kerst

Datum/Tijd
vr 24-12-2021 / 19:30 - 19:45


Taalgroep Dominicus 
De Taalgroep geeft momenteel lessen Nederlands aan een 30-tal asielzoekers en ongedocumenteerden. Dat gebeurt elke vrijdag van 10.00 – 12.00 uur in de pastorie en de kerkzaal van de Dominicus. Er zijn lessen op diverse taalniveaus, waarvoor we zelf materiaal hebben ontwikkeld of ontwikkelen. Dat materiaal en een warme welkomstdrank stellen we aan hen gratis ter beschikking. De doelgroep bestaat uit buitenlanders zonder, of met heel weinig inkomen. We leren hen communicatieve vaardigheden aan om enigszins vertrouwd te raken met onze Nederlandse samenleving. 
De Taalgroep Dominicus wordt gevormd door een tiental vrijwilligers uit onze gemeente met gevoel voor taal en voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook in coronatijd hebben we een groot deel van de lessen kunnen geven. Dat werd erg gewaardeerd, omdat asielzoekers lang moeten wachten – vaak in een krappe opvangvoorziening – alvorens hun procedure wordt voltooid.
Bankrekening NL34 TRIO 0197 6339 19  t.n.v. Diaconaat Dominicusgemeente, onder vermelding van ‘taallessen’.
Zie het bericht van de Taalgroep hier
 
De Kloof
De Kloof is het inloophuis in de oude binnenstad van Amsterdam ten behoeve van dak- en thuisloze mensen. Daar komen iedere werkdag ongeveer tachtig zwervende mensen en op straat gezette uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij kunnen hier tot rust komen, wat eten en drinken, douchen en kleding ruilen. Om dit belangrijke en nog steeds noodzakelijke werk voort te kunnen zetten, is uw bijdrage zeer welkom!
Op dit moment is er een crowdfundings-actie gestart voor het Homebass-project. Een groep vanuit de Evenementensector heeft een ontwerp gemaakt om de douche & kledingruimte in De Kloof te renoveren. Dat is geen overbodige luxe. Alles wat er nu staat is een oud winkelinterieur. Vooral in de doucheruimte is weinig privacy. De uitvoering van dit ontwerp is dus geheel afhankelijk van wat er aan goede gaven binnenkomt.
Bankrekening NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. De Regenbooggroep o.v.v. De Kloof/Dominicuscollecte