foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte: Kerkbed

Datum/Tijd
zo 24-01-2021 / 11:30 - 11:45


‘Kerkbed’ zoekt en biedt kortdurend onderdak aan vluchtelingen en ongedocumenteerden, onder ‘kerkmensen’ in Amsterdam en omgeving.
Het gaat om logies van één week tot 10 dagen, de tijd die nodig is om een volgende stap in de procedure naar een verblijfsvergunning te kunnen zetten.
Deze logeer-tijd wordt gebruikt door de begeleidende instanties om samen bijvoorbeeld naar IND, advocaat of arts te gaan. Of om even te kunnen uitrusten.
Een klein jaar geleden noemde pastor Cor Ofman in een preek in de Dominicus het bestaan van Kerkbed  en sindsdien hebben wij een paar adressen, waar een paar van onze gemeenteleden logies bieden aan ongedocumenteerden. Die Dominicus-adressen zijn niet meer weg te denken uit ons bestand!
Maar Kerkbed zoekt niet alleen onderdak voor vluchtelingen en ongedocumenteerde mensen.
Vaak ook geeft ze leefgeld of een overnachting in een goedkoop hostel, als alle mogelijkheden (bv door corona) afgesloten zijn.
Kerkbed draait op vrijwilligers en is voor de financiering afhankelijk van giften en donaties. Daarom van harte bij u aanbevolen en dank voor uw bijdrage.
Het bankrekeningnummer is: NL83 TRIO 0338 5914 00 t.n.v. Diaconie Muiderkerk onder vermelding van: team Kerkbed