foto-links

raamdom-gr

Extra bestemming collecte: CAMM-project, Recife

Datum/Tijd
zo 24-10-2021 / 11:30 - 12:00


Al enkele keren is er aandacht gevraagd voor het CAMM project in Brazilië en telkenmale heeft de Dominicusgemeente dit project ruimhartig ondersteund.
En bijna 40 jaar door de Keerkring Amersfoort en enkele Duitse kerken.
CAMM verzorgt aanvullend onderwijs tijdens de voor- en naschoolse opvang in een sloppenwijk in  Recife, Brazilië voor ca 70 kinderen van 2 tot 16 jaar; De kinderen krijgen een ontbijt/warme maaltijd, omdat hun ouders in ernstige armoede leven.
Er wordt ook aan dans en theater gedaan, juist ook om de problematiek van de sloppenwijk te verwerken, maar het onderwijs staat centraal. Deze activiteiten worden gedaan om te voorkomen dat kinderen in de criminaliteit terecht komen.

Corona heeft ook in Brazilië zijn sporen achtergelaten. Maar het project is toch voortgezet en zijn de contacten met de kinderen onderhouden en van lesmateriaal voorzien.
Inmiddels draait het project weer volop en is financiële ondersteuning noodzakelijk; daarbij ligt het accent op de aanschaf van leermiddelen; dat is dan ook het doel van deze collecte, die bij u van harte wordt aanbevolen.

Nadere informatie kan gevonden worden op de site https://camm-nl.org